Filozofia pracy

Filozofia pracy

Marta Dudzińska

Żywię głębokie przekonanie, że każdy ma w sobie zasoby potrzebne do przezwyciężenia problemów. Moim zadaniem jest towarzyszenie w procesie zmiany, zaproszenie do bezpiecznej relacji opartej na szacunku, życzliwości i empatii.


W mojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w kodeksach etycznych psychologa i psychoterapeuty. Dbam o poszanowanie godności, wolności wyboru pacjenta i zachowanie tajemnicy zawodowej, by chronić prywatność osób korzystających z pomocy oraz zadbać o ich komfort psychiczny. Ma to służyć stworzeniu bezpiecznej atmosfery do otwierania się i opisywania swoich problemów przez osoby korzystające z pomocy.

Kamyki

Ufam, że pierwszym krokiem jest rozbudzanie nadziei na zmianę, zgodnie ze słowami:

Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.

Dante Alighieri

W trakcie terapii pracujemy razem jako zespół terapeutyczny skupiony na przezwyciężeniu zaburzenia lub określonych problemów i przywróceniu radości życia. Swoją pracę uważam za wielki przywilej i żywię głęboką wdzięczność za możliwość towarzyszenia innym w zmianie. Bliskie są mi odczucia wybitnego psychiatry i psychoterapeuty:

Obserwowanie innych, jak otwierają się na życie, daje niesłychaną satysfakcję.

Yalom Irvin